Elsäkerhet

Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar. Elledningar kan delas in i två grupper:

  • Användarsladdar
    Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och datorsladd.
  • Fast installation
    Kablar direkt till ström/säkringsnät, t ex till vägguttag, värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.)

För fast installation skall U-profilen läggas som ett lock ovanför strömkabeln. U-profilen följer alltid med i listförpackningen.

Är du det minsta osäker över vad som gäller angående ledningsdragningar, vad du får göra själv och när det krävs en fackman, hittar du all information på www.elsakerhetsverket.se.

Dekal

Använd de medföljande varningsdekalerna för att undvika olyckor till följd av borrning/spikning i de dolda kablarna.

Placera dekalen i varje hörn och på varje dörrkarm.

U-Profil

Vill du kombinera fast installation med användarsladdar i Kanallisten använder du U-profilen, som läggs som ett lock ovanför strömkabeln. Krav för att ledningsdragningen skall vara S-märkt.

Ovanför U-profilen kan du dra telefon-
ledning, högtalarkablar etc.